Tác động từ chính sách tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản

Tác động từ chính sách tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản

Kinh tế 24h

211 lượt nghe

2023-04-20 01:3
Thị trường bất động sản đang phục hồi sau nhiều chính sách tháo gỡ của Chính ...
Đóng

- Thị trường bất động sản đang phục hồi sau nhiều chính sách tháo gỡ của Chính phủ.
* Sản xuất công nghiệp địa phương giảm - cần giải pháp tháo gỡ kịp thời.
* Hà Nội sẽ xử lý như thế nào với 700 dự án chậm triển khai?

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT