Thấy gì từ con số 5 tháng đầu năm 2020, tốc độ đầu tư từ Ngân sách đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020?

Thấy gì từ con số 5 tháng đầu năm 2020, tốc độ đầu tư từ Ngân sách đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020?

Kinh tế 24h

86 lượt nghe

2020-06-03 09:17:2
- Mía Gia Lai và thách thức về hiệu quả kinh tế. - Diễn biến thị trường bất ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT