Thích ứng an toàn để sống chung với Covid -19

Thích ứng an toàn để sống chung với Covid -19

FM cao điểm sức khỏe

167 lượt nghe

2021-10-01 16:4
Tuy nhiên, định nghĩa "thích ứng an toàn" có nghĩa là như thế nào và trong bối ...
Đóng

Ban chỉ đạo phòng chống Covid -19 nước ta đã thống nhất chuyển chủ trường từ "Zero Covid" sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch Covid -19. Theo đánh giá từ các chuyên gia, đây là những điều chỉnh linh hoạt, kịp thời và sát với thực tế diễn biến tình hình dịch bệnh ở các địa phương phía nam nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, định nghĩa "thích ứng an toàn" có nghĩa là như thế nào và trong bối cảnh chúng ta chấp nhận sống chung Covid -19 thì cần làm gì để hạn chế tối đa sự ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh.

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT