Thực hiện Nghị quyết số 68 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 68 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 của Chính phủ

Chính phủ với người dân

88 lượt nghe

2022-08-10 11:3
Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT