Từ đầu tháng 7 tới, quy định về tiền điện tử chính thức có hiệu lực

Từ đầu tháng 7 tới, quy định về tiền điện tử chính thức có hiệu lực

vov

14 lượt nghe

2024-05-24 10:26:00
Trong tháng 5 này, Bộ Tài chính sẽ triển khai kiểm kê thử nghiệm tài sản công tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý
Đóng

VOV

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT