Tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên

Tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên

Pháp luật và đời sống

89 lượt nghe

2020-12-01 15:10:56
Điều kiện khó khăn nhất; chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất; kinh tế - xã hội ...
Đóng

Dân số dân tộc thiểu số chiếm 14,6% nhưng tỷ lệ hộ nghèo chiếm 63,35% tổng số hộ nghèo của cả nước. Vẫn còn 21% người dân tộc thiểu số trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo tiếng Việt. Vùng dân tộc miền núi vẫn luôn đi liền 5 cái nhất, đó là: Điều kiện khó khăn nhất; chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất; kinh tế - xã hội phát triển chậm nhất; tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội cơ bản thấp nhất; và tỷ lệ nghèo cao nhất. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hiểu biết pháp luật sẽ giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thể tự bảo vệ mình tốt hơn và tham gia góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia. Làm thế nào để việc tuyên truyền pháp luật cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số có kết quả thực chất và hiệu quả cao hơn? Đây là nội dung của chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay với sự tham gia của ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT