Vai trò của người khuyết tật trong quản lý rủi ro thảm họa đã được nhìn nhận đúng mức?

Vai trò của người khuyết tật trong quản lý rủi ro thảm họa đã được nhìn nhận đúng mức?

Góc nhìn xã hội

5095 lượt nghe

2018-12-21 11:3
Mỗi khi xảy ra thiên tai, thảm họa thì người khuyết tật thường là đối tượng dễ ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT