Xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu có nhiều khởi sắc

Xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu có nhiều khởi sắc

Kinh tế 24h

33 lượt nghe

2021-04-08 09:04:54
PGS-TS Trần Văn Ơn: Coi trọng chất lượng và thị trường đầu ra cho sản phẩm OCOP
Đóng

- Xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu có nhiều khởi sắc-thực tế từ cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
- PGS-TS Trần Văn Ơn: Coi trọng chất lượng và thị trường đầu ra cho sản phẩm OCOP – Nhiệm vụ trọng tâm của chương trình mỗi xã một sản phẩm thời gian tới.
- Sốt đất ở nhiều nơi, thị trường đang ẩn chứa nhiều rủi ro với các nhà đầu tư.

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT