Triều cường ở Cần Thơ bất ngờ vượt báo động III sớm hơn dự báo, ngang đỉnh triều cách đây 2 tuần

Triều cường ở Cần Thơ bất ngờ vượt báo động III sớm hơn dự báo, ngang đỉnh triều cách đây 2 tuần

175 lượt nghe

2022-10-23 10:00:00
Bộ Tài chính dự báo CPI bình quân của năm chỉ tăng khoảng 3,27-3,51%.
Đóng

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT