Bệnh viện Phụ sản TW: Đã có Trung tâm tế bào gốc máu cuống rốn

Bệnh viện Phụ sản TW: Đã có Trung tâm tế bào gốc máu cuống rốn

FM cao điểm sức khỏe

348 lượt nghe

2018-06-13 10:0
Tế bào gốc máu cuống rốn là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để điều trị khoảng ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT