Cầm cố nhà để vay tiền rồi lại bán cho người thứ ba - tòa đẩy đi công an đẩy lại

Cầm cố nhà để vay tiền rồi lại bán cho người thứ ba - tòa đẩy đi công an đẩy lại

Lăng kính pháp luật

260 lượt nghe

2018-01-02 09:3
Ông Phát cầm cố nhà để vay tiền ông Hiếu, sau đó lại cầm cố tiếp chính căn nhà ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT