Những kết quả và hạn chế sau hơn 10 năm thi hành Luật Thanh niên

Những kết quả và hạn chế sau hơn 10 năm thi hành Luật Thanh niên

Pháp luật và đời sống

175 lượt nghe

2018-10-12 09:3
Phỏng vấn Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ về những kết quả và ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT