Những vấn đề đặt ra trong đầu tư xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam

Những vấn đề đặt ra trong đầu tư xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam

Kinh tế 24h

23 lượt nghe

2018-03-12 10:29:19
Những vấn đề đặt ra trong đầu tư xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam
Đóng

Radio cùng giọng đọc