Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù

Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù

Chính phủ với người dân

481 lượt nghe

2018-04-16 11:23:21
Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT