Xây dựng Luật Công tác xã hội: Lấp khoảng trống chính sách

Xây dựng Luật Công tác xã hội: Lấp khoảng trống chính sách

Góc nhìn xã hội

1627 lượt nghe

2018-11-09 08:5
heo Thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện cả nước ta có khoảng ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT